Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek 1,0)

Požadavky: Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Organická chemie nebo příbuzném, vědecko-výzkumná činnost v oboru Organická nebo medicinální chemie, absolvování zahraniční stáže v oboru (v délce min 1 rok), odpovídající aktivní publikační činnost, předpoklady pro vedení výzkumné skupiny. Mimo běžně dodávaných podkladů (viz níže) požadujeme, aby uchazeč předložil/dodal vědecký projekt v rozsahu 3-5ti stran A4 v anglickém jazyce zahrnující problematiku, kterou by chtěl na VŠCHT Praha rozvíjet. Nástup:  nejdrříve 1. 6. 2019 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti, vědeckým projektem v rozsahu 3-5 stran A4 (viz výše) a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 25. 4. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.