Akademičtí pracovníci pro katedru buněčné biologie a genetiky

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic

Profesor se zaměřením na molekulární toxikologii

Pracoviště: katedra buněčné biologie a genetiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019, příp. dohodou Požadavky:
 • hodnost profesor v oblasti biologických a příbuzných věd (molekulární biologie, biochemie, genetika, farmakologie, farmacie, toxikologie, fyziologie);
 • významná vědecká činnost v oboru, tj. zejména aktivní grantová a publikační činnost; řešitel minimálně 3 grantových výzkumných projektů; h-index minimálně 20;
 • významná pedagogická činnost na vysoké škole - minimálně 5 let praxe;
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2;
 • vysoké morální a etické standardy ve vědecké a pedagogické oblasti;
 • sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.

Docent se zaměřením na molekulární toxikologii

Pracoviště: katedra buněčné biologie a genetiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019, příp. dohodou Požadavky:
 • hodnost docent v oblasti biologických a příbuzných věd (molekulární biologie, biochemie, genetika, farmakologie, farmacie, toxikologie, fyziologie);
 • významná vědecká činnost v oboru, tj. zejména aktivní grantová a publikační činnost; řešitel minimálně 2 grantových výzkumných projektů; h-index minimálně 15;
 • významná pedagogická činnost na vysoké škole - minimálně 3 roky praxe;
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2;
 • vysoké morální a etické standardy ve vědecké a pedagogické oblasti;
 • sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.

Odborný asistent se zaměřením na molekulární toxikologii

Pracoviště: katedra buněčné biologie a genetiky (Informace o katedře) Počet pozic: 2 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019, příp. dohodou Požadavky:
 • hodnost Ph.D. v oblasti biologických a příbuzných věd (molekulární biologie, biochemie, genetika, farmakologie, farmacie, toxikologie, fyziologie) a současně praxe min. 3 roky v oboru;
 • vědecká činnost v oboru, tj. zejména aktivní grantová a publikační činnost; řešitel minimálně 1 grantového výzkumného projektu; h-index minimálně 10;
 • pedagogická činnost na vysoké škole - minimálně 1 rok praxe;
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B1;
 • vysoké morální a etické standardy ve vědecké a pedagogické oblasti;
 • sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.

Lektor

Pracoviště: katedra buněčné biologie a genetiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019, příp. dohodou Požadavky:
 • ukončené VŠ vzdělání (Mgr., Ing.) v oblasti biologických a příbuzných věd;
 • pedagogická činnost na vysoké škole - minimálně 1 rok praxe;
 • vysoké morální a etické standardy v pedagogické oblasti;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-katedru-bunecne-biologie-a-genetiky/