Akademičtí pracovníci pro katedru geografie (více typů úvazků)

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic Docent se zaměřením na environmentální geografii Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • titul doc. v příslušném oboru;
 • kvalitní vědecká a publikační činnost v oboru;
 • zkušenosti s pedagogickou činností na vysoké škole;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Odborný asistent se zaměřením na fyzickou, environmentální a regionální geografii Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 4 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • ukončené Ph.D. studium v příslušném oboru;
 • praxe min. 3 roky v oboru;
 • kvalitní vědecká a publikační činnost;
 • předpoklady pro pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Odborný asistent se zaměřením humánní a regionální geografii, příp. didaktiku geografie Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 3 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • ukončené Ph.D. studium v příslušném oboru;
 • praxe min. 3 roky v oboru;
 • kvalitní vědecká a publikační činnost;
 • předpoklady pro pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Odborný asistent se zaměřením na humánní a regionální geografii Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • ukončené Ph.D. studium v příslušném oboru;
 • praxe min. 3 roky v oboru;
 • kvalitní vědecká a publikační činnost;
 • předpoklady pro pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Lektor se zaměřením na politickou a regionální geografii Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • ukončené Ph.D. studium v příslušném oboru;
 • dlouholeté zkušenosti s výukovou činností na VŠ;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-katedru-geografie/