Docent/-ka v oboru morfologie a fyziologie živočichů

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice Docent v oboru morfologie a fyziologie živočichů Pracoviště: katedra zoologie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019 Požadavky:
  • titul doc. v oboru;
  • výzkumné zaměření na reprodukční fyziologii a populační genetiku;
  • pedagogická praxe v oboru alespoň 3 roky;
  • aktivní vědecká a publikační činnost;
  • předpoklady pro získávání grantových prostředků a týmovou spolupráci
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-ka-v-oboru-morfologie-a-fyziologie-zivocichu-akademicka-pozice/