Asistent pro Kliniku dětské onkologie

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Kliniku dětské onkologie LF MU a FN Brno výběrové řízení na pozici asistent s kratší týdenní pracovní dobou v délce 4 hodin týdně   Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v lékařském oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • praxe v oboru, pedagogické zkušenosti
  • schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • dobrá znalost českého jazyka
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
  • občanská a morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/45849