Asistent a odborný asistent pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno a LF MU

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na pracovní pozici asistent a odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v lékařském oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
  • pro odborného asistente - způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 12 zákona č. 372/2011Sb.;
  • praxe v oboru;
  • schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity;
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání;
  • občanská a morální bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/42229