Vedoucí juniorské skupiny na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha

Vedoucí juniorské skupiny na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie: Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav organické chemie (úvazek 1,0). Pracovník bude působit v roli vedoucího juniorské skupiny. Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Organická chemie nebo příbuzném, vědecko-výzkumná činnost v oboru organická nebo medicinální chemie, absolvování zahraniční stáže v oboru (v délce min 1 rok), odpovídající aktivní publikační činnost, předpoklady pro vedení výzkumné skupiny. Mimo běžně dodávaných podkladů (viz níže) požadujeme, aby uchazeč předložil/dodal vědecký projekt v rozsahu 3-5ti stran A4 v anglickém jazyce zahrnující problematiku, kterou by chtěl na VŠCHT Praha rozvíjet. Další podrobnosti na https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni