Přednosta/ka Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN

Výběrové řízení pro obsazení místa přednosty/ky Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Thomayerovy nemocnice vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:
  • přednosta/ka Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na pediatrii. Předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2019. Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru pediatrie event. dětské lékařství, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost. Pokaračování na zdrojové stránce: https://www.lf1.cuni.cz/vyberove-rizeni-pro-obsazeni-mista-prednostaka-pediatricke-kliniky-1-lf-uk-a-tn