Odborný asistent pro obor genetika živočichů

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Naše čj.: 21014819-989 Požadavky:
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oborech se zaměřením na genetiku, molekulární nebo buněčnou biologii,
  • schopnost vědecké práce a publikování v oboru, vědecké články v časopise s impakt faktorem, zaměření na oblast živočišnou, příp. mikrobiální, zkušenosti s prací v molekulární biologické laboratoři,
  • pedagogické vzdělání nebo pedagogické zkušenosti,
  • aktivní znalost anglického jazyka.
Další informace:
  • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
Obecné požadavky:
  • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci,
  • komunikační a organizační schopnosti,
  • zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,
  • občanská bezúhonnost a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole,
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31179n-vvvvv