Docent v oboru aplikovaná fyzika

Docent v oboru aplikovaná fyzika

Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR (Informace o pracovišti) Počet pozic: 1 Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1. 6. 2019 Požadavky:
  • titul doc. v oboru nebo oboru blízkém;
  • výzkumné zaměřené na kvantovou a nelineární optiku;
  • pedagogická praxe v oboru alespoň 3 roky;
  • aktivní vědecká a publikační činnost;
  • předpoklady pro získávání grantových prostředků a týmovou spolupráci;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce.
Kompletní informace o volné pozici jsou k dispozici na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-spolecnou-laborator-optiky-up-a-fzu-av-cr/