Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Kliniku plastické a estetické chirurgie

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně akademického pracovníka pro níže uvedenou kliniku: Klinika plastické a estetické chirurgie Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:
  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
  • akademický titul Ph.D., vědecká hodnost CSc. nebo ekvivalentní hodnost dosažená v zahraničí
  • předpoklad dosažení habilitace nejpozději do tří let
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/45990