Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na českou literaturu 20. století

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-30578/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na českou literaturu 20. století na katedře české literatury a literární vědy

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru Český jazyk a literatura, Bohemistika, Literární věda (nebo v příbuzném oboru);
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Dějiny a teorie české literatury, Literární věda (nebo v příbuzném oboru);
  • výzkumné zaměření na českou literaturu 20. století, literární teorii a regionální literaturu;
  • publikační činnost v oboru česká literatura, literární věda a kritika;
  • předpoklady k vědecké a pedagogické práci;
  • výborné komunikační dovednosti;
  • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
  • morální a občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1228