Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na dějiny raného novověku

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-30148/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na dějiny raného novověku na 100% pracovní úvazek na katedře historie

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru historie;
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru historie;
  • zkušenosti s pedagogickou i vědecko-výzkumnou činností s orientací na dějiny raného novověku;
  • odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru;
  • velmi dobrá znalost anglického (případně jiného světového) jazyka – předpokládá se zapojení do výuky v cizím jazyce;
  • aktivní přístup k řešení výzkumných projektů;
  • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
  • morální a občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1225