Přednosta/přednostka Ústavu normální anatomie

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce:
  • přednosty/přednostky Ústavu normální anatomie
Kvalifikační požadavky:
  • VŠ vzdělání v příslušném oboru,
  • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent,
  • minimálně 10 let odborné praxe,
  • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
  • aktivní znalost anglického jazyka.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-na-obsazeni-funkce-prednostyprednostky-ustavu-normalni-anatomie/