Docent se zaměřením na analytickou chemii

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici
  • docent se zaměřením na analytickou chemii (úvazek 1,0)

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie;
  • habilitace v oboru analytická chemie;
  • vysoký vědecký výkon, h-index alespoň 10, aktivní publikační činnost během posledních 5 let, min. 10 publikací registrovaných na WoS;
  • zkušenosti s výzkumnými projekty a aktivní účast na jejich řešení;
  • pozitivně je hodnoceno vedení výzkumné skupiny a dlouhodobější stáže v zahraničí.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1232