PR pracovník Pedagogické fakulty UJEP

Pedagogická fakulta UJEP 1 místo na pracovníka PR PF UJEP (1.0 úvazek) Požadavky u PR pracovníka: společně s CV zašle uchazeč i portfolio ukázek své práce (např. TZ, články, prezentace atd.). Uchazeči na PR pracovníka, kteří nezašlou ukázky prací, nebudou zařazeni do výběrového řízení. Potřebujeme aktivního odpovědného pracovníka, který umí vytvořit kvalitní texty v českém a anglickém jazyce a zároveň má sociální dovednosti potřebné pro práci v týmu i v komunikaci s novináři a širokou veřejností. Požadujeme: Perfektní znalost českého jazyka po stylistické i gramatické stránce. Další požadavky: Znalost angličtiny na komunikační úrovni. Další jazyky výhodou. Schopnost vytvářet kvalitní texty pro potřeby propagace PF. Nadprůměrné komunikační dovednosti. Odpovědný, samostatný proaktivní přístup k práci. Schopnost udržet si nadhled, klidné slušné vystupování a pracovní výkon i ve stresujících situacích. Orientaci v mediálním prostředí a všeobecný společenský přehled. Praxe v médiích nebo v oblasti PR se pro zájemce silně doporučuje. Znalost grafických programů Adobe CC (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign...), MS Office. Schopnost navrhnout a zpracovat reklamní grafiku: katalogy, brožury, letáky, inzertní grafika, prezentační grafika (PPT). Schopnost vytvořit propagační videa, krátké animace a gify pro sociální sítě. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 121.