Akademičtí pracovníci – Katedra pedagogiky, Katedra anglistiky, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Katedra výtvarné kultury, Centrum pro sociální inovaci a inkluze ve vzdělávání

Katedry pedagogiky 1 místo prof., doc., se zaměřením na garanci předmětů se zaměřením na psychopatologii a speciální psychiatrii (medicínskou) (0.5 úvazku) Katedry anglistiky 1 místo odborného asistenta se zaměřením na lingvistiku anglického jazyka (0.5 úvazku) Katedra preprimárního a primárního vzdělávání 1 místo na odborného asistenta se zaměřením na pedagogiku s přesahem do filosofických, historických a etických disciplín (1.0 úvazku) Katedra výtvarné kultury 1 místo na odborného asistenta se zaměřením na dějiny umění (0.3 úvazku) Centrum pro sociální inovace a inkluze ve vzdělávání 1 místo na projektově výzkumného pracovníka s podílem na výuce pedagogických disciplín (0.5 úvazku)
Požadavky: u odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 121. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-ontent/uploads/2018/11/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou do 10. 6. 2019 na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem, nebo emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.