Přednosta/ka Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:
  • přednosta/ka Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na sexuologii. Předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2019. Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační řízení zahájeno- nutno doložit zahájení řízení), specializovaná způsobilost v oboru sexuologie, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost. Pokračování na zdrojové stránce: https://www.lf1.cuni.cz/vyberove-rizeni-na-obsazeni-mista-prednostyky-sexuologickeho-ustavu-1-lf-uk-a-vfn