Profesor nebo docent nebo odborný asistent na pozici vedoucího

Děkanka

Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení na:

Ústav správních a sociálních věd:

  • 1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího
Uchazeč, který dosud není akademickým pracovníkem FES, se současně přihlásí na místo prof., doc., OA (podle plnění kvalifikačních požadavků). Kvalifikační požadavky na místo profesora jmenování profesorem v oboru, na místo docenta habilitace v oboru, na místo odb. asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. Požadujeme organizační schopnosti, předpoklady pro koncepční a řídicí práci, zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka. Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/vyberove-rizeni-na-misto-akademickeho-pracovnika-0