Research assistant – vývoj nástrojů pro modelování dynamiky ternárních srážek, výpočty a analýza dat

Vývoj nástrojů pro modelování dynamiky ternárních srážek, výpočty a analýza dat, publikační aktivita, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů. Podrobné informace