Vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice – práce na výzkumných projektech zaměřených na kvalitu/zdraví půdy, udržitelné hospodaření na ZPF

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa vědecko-výzkumný pracovník/vědecko-výzkumná pracovnice, úvazek 1,0
Náplň práce:
  • práce na výzkumných projektech zaměřených na kvalitu/zdraví půdy, udržitelné hospodaření na ZPF,
  • podíl na přípravě zpráv o realizaci projektů,
  • výzkumné aktivity zaměřené na pedologickou stránku projektů,
  • příprava publikací na řešená témata,
  • laboratorní zajištění analýz půdních vzorků,
  • terénní práce – odběr vzorků, příprava terénních pokusů.
Požadavky:
  • minimálně vysokoškolské vzdělání,
  • zkušenost s prací na vědecké pozici či v laboratoři vítána,
  • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office),
  • pečlivost, svědomitost, samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost.
Pokračování na zdrojové stránce: