Profesor a odborný asistent se zaměřením na anorganickou chemii

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic

Profesor se zaměřením na anorganickou chemii

Pracoviště: katedra anorganické chemie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • úspěšně ukončené profesorské řízení v oboru anorganická chemie nebo v oboru blízkém;
 • odborné znalosti v oblasti anorganická a koordinační chemie;
 • prokazatelné publikační výsledky v oborovém výzkumu;
 • grantová činnost v oboru;
 • zkušenosti a praxe v pedagogické činnosti;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Odborný asistent se zaměřením na anorganickou chemii

Pracoviště: katedra anorganické chemie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru anorganická chemie;
 • titul Ph.D. v oboru anorganická chemie;
 • zkušenosti v oblasti syntézy koordinačních sloučenin podmínkou;
 • zkušenosti s vedením závěrečných prací pregraduálních studentů výhodou;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • minimálně 3 roky praxe v oboru;
 • koncepce a předpoklady pro popularizaci oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-katedru-anorganicke-chemie/