Výzkumný a vývojový pracovník v oblasti kybernetické bezpečnosti řídicích a kontrolních průmyslových systémů

Děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK pro UIFS

Popis pracovní pozice: Pozice výzkumného a vývojového pracovníka je nabízena za účelem účasti na výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti řídicích a kontrolních průmyslových systémů. Kvalifikační požadavky:
  • Dokončené magisterské vzdělání, dokončené nebo aktivní Ph.D. studium v ČR nebo v zahraničí výhodou.
  • Znalost principů počítačové komunikace, komunikačních protokolů a prostředí průmyslových systémů.
  • Schopnost aplikovat klasifikační metody v oblasti detekce anomálií síťové komunikace.
  • Komunikační dovednosti, ochota práce v týmu a pokročilá znalost anglického jazyka.
Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.fit.vutbr.cz/info/vyber/vr1902-tractor.pdf