Research assistant do Laboratoře vývoje paralelních algoritmů – práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti strukturální mechaniky

Náplň práce: Práce v týmu zabývajícím se numerickými simulacemi v oblasti strukturální mechaniky, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných a průmyslových projektů, spolupráce na VaV výstupech. Podrobné informace