Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na katedru obchodního práva (zástup za MD/RD)

Děkan Právnické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/odborná asistentka   na Katedru obchodního práva zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na plný pracovní úvazek   P o ž a d a v k y : na pozici odborný asistent:
 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • dosažená vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • pedagogické předpoklady a praktické pedagogické zkušenosti,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • schopnost vyučovat a publikovat v českém a anglickém jazyce,
 • publikační aktivita v oboru; předložení tří nejvýznamnějších vědeckých publikací,
 • morální bezúhonnost.
na pozici asistent:
 • ukončené magisterské VŠ vzdělání na právnické fakultě, obor Právo,
 • pedagogické předpoklady,
 • zájem o soukromé, zejm. pak obchodní právo,
 • předpoklady pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost,
 • schopnost vyučovat a publikovat v českém a anglickém jazyce
 • morální bezúhonost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47549