Docent/ka mikrobiologie v Ústavu laboratorní diagnostiky

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa Docent/ka mikrobiologie v Ústavu laboratorní diagnostiky (1 místo úvazek 1,0)

Kvalifikační požadavky - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu všeobecné lékařství, vědecká hodnost Ph.D., vědeckopedagogická hodnost docent v oboru lékařská mikrobiologie, praxe v oboru, bezúhonnost. Od úspěšného kandidáta se očekává - schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce, vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, - schopnost komunikovat široce s dalšími obory na 3. lékařské fakultě UK a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Hlavní náplň práce - výuka mikrobiologie a její koordinace v rámci všech studijních programů uskutečňovaných na 3. lékařské fakultě UK. Předpokládaný nástup: 1. října 2019. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK. Písemné přihlášky spolu se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání a doklady o profesní způsobilosti, přehledem odborné praxe, přehledem vědecké, publikační a pedagogické činnosti a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 26. 6. 2019 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Docent/ka mikrobiologie v Ústavu laboratorní diagnostiky (1 místo úvazek 1,0), č.j.: UK3LF/135709/2019“.