Docent v oboru informatika se zaměřením na analýzu dat a odborný asistent v oboru informatika

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic

Docent v oboru informatika se zaměřením na analýzu dat

Pracoviště: katedra informatiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 7. 2019 Požadavky:
 • úspěšně ukončené habilitační řízení v oboru informatika;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • zkušenosti a předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Odborný asistent v oboru informatika

Pracoviště: katedra informatiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
 • titul Ph.D. v oboru informatika;
 • min. 3 roky praxe v oboru;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-katedru-informatiky/