Docent/-ka v oboru aplikovaná matematika

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice Docent v oboru aplikovaná matematika Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 7. 2019 Požadavky:
  • akademický titul docent v oboru Aplikovaná matematika;
  • odborné zaměření: matematické modelování, optimalizace, aproximace dat;
  • praxe minimálně 5 let v oboru;
  • publikační a vědecká činnost v oboru;
  • zkušenosti z pedagogické praxe na vysoké škole;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
  • schopnost vést výuku v češtině.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-ka-v-oboru-aplikovana-matematika-akademicka-pozice/