5 pozic odborných asistentů/odborných asistentek a 1 pozice lektora/lektorky pro katedru veřejné ekonomie (více typů úvazků)

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení: Pro katedru veřejné ekonomie: 1) na pozici odborného asistenta/odborné asistentky, na úvazek 1,0 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Veřejné finance, Veřejné finance 2, Public Finance, Reforms in the Public Sector, 2) na pozici odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 1,0 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Analýza veřejné politiky, Veřejná a sociální politika, Ekonomika sportu, Introduction to Public Policies, Public Policy Analysis, 3) na pozici odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 0,5 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru, Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru, 4) na pozici odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 0,5 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Veřejná a sociální politika, Pracovní trh a politika zaměstnanosti, Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb, 5) na pozici odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 0,3 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Auditing a kontrola ve veřejném sektoru, Veřejné zakázky,  Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost? Máte rádi nové výzvy? Pak hledáme právě Vás. Staňte se i Vy součástí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.   Jaká bude náplň Vaší práce?
 • výuka v rámci klíčových předmětů zajišťovaných katedrou,
 • vedení závěrečných prací,
 • vědecko-výzkumná činnost, včetně účasti na výzkumných projektech a grantech, ev. jejich vedení,
 • publikační činnost.
Co požadujeme?
 • ukončené doktorské vzdělání v oboru Veřejná ekonomie, Ekonomie nebo příbuzném oboru,
 • publikační výsledky ve výzkumu z oblasti veřejné ekonomie souvisejících s výukou klíčových předmětů (primárně publikace v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do databáze Scopus),
 • schopnost přednášet a publikovat v českém a anglickém jazyce,
 • zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů,
 • pedagogickou praxi,
 • schopnost práce v týmu,
 • mezinárodní relevanci výzkumné agendy – minimálně aktivní účast na zahraničních vědeckých konferencích, prezentace výsledků výzkumu na těchto konferencích a dalších odborných setkáních v zahraničí.
Co získáte, když u nás budete pracovat? 
 • zajímavou, samostatnou a zodpovědnou práci v prostředí prestižní univerzity,
 • profesionální tým a příjemné pracovní prostředí,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na očkování, bezplatné využití služeb knihoven Masarykovy univerzity, atd.),
 • možnost vzdělávání a rozvoje,
 • možnost zahraniční stáže.
Co je třeba doložit?
 • profesní životopis,
 • přehled publikační aktivity za posledních 10 let v této struktuře: Odborné knihy (B), články v časopisech registrovaných v databázi WOS a SCOPUS (Jimp|Jsc), kapitoly v odborné knize (C). Uchazeč zvýrazní ty publikace, které dle něj mají souvislost s místem, na které se hlásí,
 • dva publikační výstupy dle vlastního výběru (související s výukou klíčových předmětů; pdf formát),
 • seznam projektů vědy a výzkumu, které v posledních 10 letech uchazeč vedl nebo na jejichž řešení participoval,
 • seznam citačních ohlasů na své publikace ve struktuře: Web of science, Scopus (kromě WOS), ostatní (kromě WOS a Scopus),
 • přehled pedagogické praxe, včetně seznamu vedených závěrečných prací
 • motivační dopis spolu s vizí vlastního působení na katedře veřejné ekonomie (cca 1 strana A4),
 • doložení mezinárodní relevance výzkumné agendy,
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci.
  6) na pozici lektora/lektorky na úvazek 0,3 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou Daňový systém, Auditing a kontrola ve veřejném sektoru Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost? Máte rádi nové výzvy? Pak hledáme právě Vás. Staňte se i Vy součástí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jaká bude náplň Vaší práce?
 • výuka v rámci klíčových předmětů zajišťovaných katedrou,
 • vedení závěrečných prací,
Co požadujeme?
 • ukončené magisterské vzdělání v oboru Veřejná ekonomie, Ekonomie nebo příbuzném oboru,
 • schopnost přednášet v českém a anglickém jazyce,
 • pedagogickou praxi výhodou,
 • mezinárodní relevanci výzkumné agendy například:
 • aktivní účast na mezinárodní konferenci či odborném semináři probíhajícím v angličtině,
 • spolupráce s mezinárodní firmou nebo institucí,
 • spolupráce s odborníky ze zahraničí,
 • pracovní zkušenost ze zahraničí,
 • získání mezinárodně uznávaného certifikátu.
Co získáte, když u nás budete pracovat? 
 • zajímavou, samostatnou a zodpovědnou práci v prostředí prestižní univerzity,
 • profesionální tým a příjemné pracovní prostředí,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na očkování, bezplatné využití služeb knihoven Masarykovy univerzity, atd.),
 • možnost vzdělávání a osobního rozvoje,
 • možnost zahraniční stáže.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47509