Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na psychologii

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka se zaměřením na psychologii na Katedře společenských věd a managementu sportu na úvazek 0,5   Nástup: září 2019 Kvalifikační požadavky
  • Magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie
  • Ukončené studium DSP nebo těsně před ukončením studia DSP v oboru psychologie nebo kinantropologie se zaměřením na psychologii
  • Předpoklady k pedagogické a vědecké práci
  • Praxe v oboru nebo výuka psychologie na VŠ
  • Aktivní znalost anglického jazyka (mluvená i písemná forma)
  • Mezinárodní relevance – např. prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích nebo odborná setkání v zahraničí, event. článek v zahraničním periodiku
Popis hlavních činností
  • Vedení seminářů a cvičení případně jednotlivých přednášek v předmětech psychologie
  • Vedení a oponování diplomových a bakalářských prací
  • Vědecko-výzkumná a publikační činnost
  • Zapojení do projektové činnosti
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47050