Docent/-ka geoinformatiky se zaměřením na humánní geografii

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice Docent geoinformatiky se zaměřením na humánní geografii Pracoviště: katedra geoinformatiky (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
  • úspěšně ukončené habilitační řízení v oboru;
  • publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS;
  • prokazatelné výsledky v oborovém výzkumu (projekty, posudky);
  • aktivní účast v řídících orgánech odborných společností;
  • dlouhodobá výzkumná spolupráce se zahraničím;
  • zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, obhájené kvalifikační práce);
  • představení osobního odborného růstu na dané pozici (proběhne při osobním pohovoru);
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/docent-ka-geoinformatiky-se-zamerenim-na-humanni-geografii-akademicka-pozice/