Docent/ka nebo odborný asistentka – badatelská specializace v oboru moderní čínské/sinofonní literatury a/nebo studiu soudobých čínských společností (včetně pevninské Číny, Taiwanu, Hongkongu a dalších čínských komunit)

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici docent/ka nebo odborný asistent/ka    Požadavky na uchazeče:
  • buď titul docent z ČR, Polska nebo Německa
  • nebo titul Ph.D. a vynikající publikační činnost s výhledem na brzké zahájení habilitačního řízení
  • nejméně pětiletá zkušenost s výukou na vysoké škole
  • vynikající publikační činnost
  • badatelská specializace v oboru moderní čínské/sinofonní literatury a/nebo studiu soudobých čínských společností (včetně pevninské Číny, Taiwanu, Hongkongu a dalších čínských komunit)
Předpokládaná náplň práce:
  • výuka v angličtině nebo češtině (čeština není podmínkou) v bakalářských a magisterských kurzech se zaměřením dle uvedených specializací (v případě čínské/sinofonní literatury jde o výuku moderní i klasické čínské literatury)
  • pokud není docent (viz výše), příprava habilitačního řízení
  • vedení diplomových prací
  • výzkum vedoucí k významným akademickým publikacím
  • příprava a řešení výzkumných grantů
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47289