Výzkumný pracovník / Senior researcher se zaměřením na badatelskou oblast Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu (úvazek 0.5 a vyšší)

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Výzkumný pracovník / Senior researcher se zaměřením na badatelskou oblast „Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu“ na pracoviště Inkubátoru kinantropologického výzkumu FSpS Nástup: září 2019 Kvalifikační požadavky
 • Akademický pracovník na pozici docenta nebo odborného asistenta pro badatelskou oblast „Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu“,
 • Praxe: min. 3 roky ve výzkumné organizaci
 • Zkušenost s výzkumnými projekty včetně mezinárodních
 • Znalost anglického jazyka na úrovni min. B2
 • Vynikající komunikační a organizační dovednosti
 • Publikace v impaktovaném nebo recenzovaném periodiku atd.
  Popis hlavních činností
 • Realizace základního a aplikovaného výzkumu,
 • Příprava a realizace výzkumných projektů národního i mezinárodního charakteru,
 • Pod vedením vedoucího Inkubátoru kinantropologického výzkumu se pracovník podílí na formování výzkumných skupin, realizaci konferencí, seminářů, aj.,
 • Účast na vedení Ph.D. studentů,
 • Zapojení do výuky zejména v doktorských studijních programech,
 • Zapojení se do spolupráce s výzkumnými organizacemi a vysokými školami v České republice a v zahraničí,
 • Příprava publikačních výstupů jako hlavní autor (spoluautor).
  Co nabízíme?
 • práci na úvazek 0,5 a vyšší
 • stabilitu a prestiž Masarykovy univerzity
 • zajímavou a samostatnou práci, prostor pro vlastní iniciativu
 • možnost osobního rozvoje
 • přátelský kolektiv
 • motivující mzdové ohodnocení
 • zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky)
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47891