Výzkumný pracovník / Senior researcher se zaměřením na badatelskou oblast Biomedicínské aspekty pohybu (úvazek 0.5 a vyšší)

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Výzkumný pracovník / Senior researcher se zaměřením na badatelskou oblast „Biomedicínské aspekty pohybu“ na pracoviště Inkubátoru kinantropologického výzkumu FSpS Nástup: září 2019 Kvalifikační požadavky
 • Akademický pracovník na pozici docenta nebo odborného asistenta pro badatelskou oblast „Biomedicínské aspekty pohybu“,
 • Praxe: min. 3 roky ve výzkumné organizaci
 • Zkušenost s výzkumnými projekty včetně mezinárodních
 • Znalost anglického jazyka na úrovni min. B2
 • Vynikající komunikační a organizační dovednosti
 • Publikace v impaktovaném nebo recenzovaném periodiku atd.
Popis hlavních činností
 • Realizace základního a aplikovaného výzkumu,
 • Příprava a realizace výzkumných projektů národního i mezinárodního charakteru,
 • Pod vedením vedoucího Inkubátoru kinantropologického výzkumu se pracovník podílí na formování výzkumných skupin, realizaci konferencí, seminářů, aj.,
 • Účast na vedení Ph.D. studentů,
 • Zapojení do výuky zejména v doktorských studijních programech,
 • Zapojení se do spolupráce s výzkumnými organizacemi a vysokými školami v České republice a v zahraničí,
 • Příprava publikačních výstupů jako hlavní autor (spoluautor).
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47890