Asistent / odborný asistent pro Biofyzikální ústav LF MU

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Biofyzikální ústav LF MU výběrové řízení na pozici

Asistent / odborný asistent

s týdenní pracovní dobou:  úvazek 0,5 – 1,0

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v oblasti lékařství, biofyziky nebo příbuzných oborech, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • ukončené nebo probíhající doktorské studium v oblasti lékařské biofyziky vítáno
  • praxe v oboru, předpoklady k vědeckému růstu
  • schopnost samostatné pedagogické a vědecké práce vč. publikační aktivity
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři vč. prezentace výsledků výzkumu
  • velmi dobrá znalost odborného anglického jazyka
  • dobrá znalost českého jazyka
  • občanská a morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47609