Odborný asistent Ortopedické kliniky FN Brno a LF MU

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Ortopedickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na místo

odborný asistent

s kratší pracovní dobou

Požadavky: - absolvent/ka Lékařské fakulty (obor všeobecné lékařství) - zamýšlené nebo zahájené, příp. ukončené doktorské studium (Ph.D.), případně atestace v oboru ortopedie - schopnost samostatné odborné pedagogické a vědecké práce - schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři probíhajícím vč. prezentace výsledků výzkumu v angličtině - publikační činnost - znalost anglického jazyka - morální bezúhonnost Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47469