Odborný asistent – Ústav účetnictví a daní

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav účetnictví a daní - Odborný asistent -  úvazek 1,0
Požadavky:
  • dosažení odpovídající vědecko-pedagogické hodnosti, resp. ukončené doktorské studium,
  • znalost účetnictví a daní,
  • předchozí vědecká a publikační činnost v dané oblasti,
  • zapojení do projektů,
  • perfektní znalost anglického jazyka.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31454n-odborny-asistent-ustav-ucetnictvi-a-dani-uvazek-1-0