Odborný asistent pro Katedru porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Katedru porodní asistence a zdravotnických záchranářů LF MU a FN Brno výběrové řízení na pozici odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou v délce 20 hodin týdně   Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání se zaměřením na oblast ošetřovatelství nebo učitelství odborných předmětů na SZŠ (Mgr., PhDr.)
  • ukončené doktorské studium, případně specializace dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění
  • schopnost samostatné odborné pedagogické a vědecké práce
  • přednášková a publikační činnost
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodních konferencích či odborných seminářích, vč. prezentace výsledků výzkumu v angličtině
  • pedagogická praxe vítána
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • morální bezúhonnost
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota k dalšímu vzdělávání
  • dobré komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/47749