Asistent/ka se zaměřením na volejbal

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka se zaměřením na volejbal na Katedře sportovních her FSpS na úvazek 1,0 Nástup: září 2019 Kvalifikační požadavky
  • Magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru UTV
  • Praktická a teoretická znalost volejbalu
  • Publikační aktivita
  • Trenérská licence I. třídy
  • Aktivní znalost anglického jazyka
  • Mezinárodní relevance – prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích, článek v impaktovaném nebo recenzovaném periodiku
Popis hlavních činností
  • Vedení seminářů a cvičení případně jednotlivých přednášek v předmětech volejbalu
  • Vedení a oponování diplomových a bakalářských prací
  • Vědecko-výzkumná a publikační činnost
  • Zapojení do projektové činnosti
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48149