Odborný asistent / odborná asistentka pro Ústav pomocných věd historických a archivnictví – odborné zaměření na diplomatiku, kodikologii a editorství historických pramenů pozdního středověku

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka   (úvazek 0,2)   Požadavky na uchazeče: Univerzitní vzdělání v oborech pomocné vědy historické a historie, doktorát v oboru pomocné vědy historické nebo historie, odborné zaměření na diplomatiku, kodikologii a editorství historických pramenů pozdního středověku. Alespoň jedna vlastní monografie. Alespoň tříletá pracovní zkušenost ze zahraničí.   Předpokládaná náplň práce: Výuka povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijních programů pomocné vědy historické a archivnictví Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48189