Odborný asistent se zaměřením na historickou geografii, environmentální historii a geografii veřejné správy

Pracoviště: katedra geografie (Informace o katedře) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 Požadavky:
  • ukončené Ph.D. studium v příslušném oboru;
  • kvalitní vědecká a publikační činnost k tématům vývoje veřejné správy a environmentální historie;
  • aktivní znalost anglického jazyka.
Pokračování, resp. kompletní text inzerátu je k dispozici na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/pozice-akademickych-pracovniku-pro-katedru-geografie-1/