Asistent se zaměřením na lesnické a arboristické technologie a ergonomii

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka-asistenta pro Ústav techniky 
Asistent se zaměřením na lesnické a arboristické technologie a ergonomii (úvazek 0,2 nebo dle dohody)
 Pracovní náplň:
  • Vedení závěrečných a disertačních prací
  • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
  • Podíl na výuce doktorandů
  • Publikační aktivita v oboru
  • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů
Požadujeme:
  • Magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření
  • Schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesnických a arboristických technologií a ergonomických disciplín
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31531n-asistent-se-zamerenim-na-lesnicke-a-arboristicke-technologie-a-ergonomii-uvazek-0-2