Asistent/asistentka (v oblasti ekonomie a managementu) pro střední školy

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka pro Katedru fyziky, chemie a odborného vzdělávání se zaměřením na didaktiku odborných předmětů (v oblasti ekonomie a managementu) pro střední školy (úvazek 0,5). Požadavky:
  • Absolvent Ekonomiky a managementu na příslušné vysoké škole, absolvent Učitelství odborných předmětů výhodou,
  • započaté doktorské studium v programu didaktika odborných předmětů výhodou,
  • předpoklady k vědecké práci, pedagogické zkušenosti ve vysokoškolském kurzu,
  • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
  • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2 - C1),
  • schopnost vyučovat v českém jazyce; v případě jiného mateřského jazyka doložena certifikátem (úroveň nejméně C1).
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48049