Specialista/specialistka na výzkum metod detekce v systémech určování polohy – POSTDOK

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

přijme 1 vědecko-výzkumného pracovníka na pozici

 

SPECIALISTA/SPECIALISTKA NA VÝZKUM METOD DETEKCE V SYSTÉMECH URČOVÁNÍ POLOHY - POSTDOK

  Obor výzkumu: Komunikační a lokalizační technologie   Popis náplně práce: Pozice bude zaměřena na spolupráci ve výzkumu a vývoji v oborech komunikačních a lokalizačních technologií, s důrazem na zvýšení přesnosti a bezpečnosti určení polohy objektů. Postdok se bude zabývat výzkumem metod detekce, klasifikací detekovaných objektů a spolehlivostí testovaných metod. Postdok bude rozvíjet současné VaV aktivity pracoviště a zapojí se i do spolupráce s dalšími partnery fakulty.   Postdok bude mít za povinnost zorganizovat seminář/workshop pro své spolupracovníky a případné další zájemce z řad odborné veřejnosti týkající se výzkumu, zkušeností ze zahraničí, možností spolupráce apod.   Cíle a očekávané přínosy: Zkušenosti získané při využívání principiálně obdobných, avšak svými technickými parametry odlišných komunikačních a lokačních systémů, které jsou vyvíjeny pro odlišné podmínky provozu.   Požadavky na uchazeče:
  • je postdokem, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby[1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) k 29. 7. 2019 a
  • v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k 29. 7. 2019) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50% úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a
  • prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k 29. 7. 2019),
  • výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/specialistaspecialistka-na-vyzkum-metod-detekce-systemech-urcovani-polohy-postdok