Pedagog pro výuku grafického designu a souvisejících předmětů

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU - Pedagog pro výuku grafického designu a souvisejících předmětů Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Požadavky: •    VŠ vzdělání v oboru •    Pedagogická praxe v oboru •    Schopnost výuky v anglickém jazyce Náplň práce: •    Výuka grafického designu a souvisejících předmětů v českém a anglickém jazyce •    Vedení diplomových prací Pokračování na zdrojové stránce: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/860/