Odborný asistent Katedry produkce (3 pozice)

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na pozice tří odborných asistentů Katedry produkce. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. Náplň práce:
  • Pedagogické působení formou přednášek a seminářů
  • Vedení praktických případně i teoretických bakalářských a magisterských prací
Požadavky:
  • Ukončené VŠ vzdělání uměleckého zaměření
  • Schopnost vést producentskou tvůrčí dílnu se zaměřením na filmové projekty
  • Praxe v oboru min. 7 let
  • Dobré organizační schopnosti
  • Dobrý přehled o české i světové kinematografii
  • Praxe v oblasti tvorby televizní produkce a minoritních koprodukcí vítána
  • Schopnost přednášet v anglickém jazyce vítána
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/859/