Vedoucí ústavů (2 pozice): Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií a Ústav nábytku, designu a bydlení

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst 2 akademických pracovníků - vedoucích ústavů pro:
 1. Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
 2. Ústav nábytku, designu a bydlení
Náplň práce:
 • Vědecká a tvůrčí práce
 • Organizace chodu vysokoškolského ústavu
 • Vedení závěrečných a disertačních prací
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
 • Publikační aktivita v oboru
 • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů
Požadavky:
 • Dosažení vědecko-pedagogické hodnosti profesor nebo docent, resp. vědecká kvalifikace Ph.D. (případně ekvivalent)
 • Vědecká a tvůrčí práce doložená výstupy – předložení nejvýznamnějších publikačních, vědeckých a tvůrčích výsledků za období posledních 5 let
 • Organizační schopnosti, schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VŠ
 • Zahraniční kontakty –aktivní znalost anglického jazyka
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31536n-akademicky-pracovnik-vedouci-ustavu-ldf