Odborný asistent pro výuku předmětů Diagnostika motorových vozidel, Údržba a opravy motorových vozidel, Inovace v technice, Aplikace výpočetní techniky

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav techniky a automobilové dopravy - odborný asistent (úvazek 1,0) pro výuku předmětů Diagnostika motorových vozidel, Údržba a opravy motorových vozidel, Inovace v technice, Aplikace výpočetní techniky
Náplň práce:
 • Vedení závěrečných a disertačních prací
 • Podíl na výuce studijních předmětů ústavu
 • Podíl na výuce doktorandů
 • Publikační aktivita v oboru
 • Aktivní zapojení do navrhování nových studijních předmětů a studijních oborů
Požadavky:
 • Ukončené Ph.D. studium
 • Publikační aktivita, doložení min. 10 záznamů z wos, h-index vyšší než 1 (publons)
 • Orientace v CAD (Solidworks)
 • Znalost technologie rapid prototyping – generování G kódu – sw Slicer
 • Znalost diagnostických systémů motorových vozidel – OBD2, proprietární protokoly
 • Znalost vibroakustických metod diagnostiky
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/31532n-akademicky-pracovnik-odborny-asistent-pro-ustav-techniky-a-automobilove-dopravy-af