Akademický pracovník pro Ústav automatizace a řídicí techniky pro výuku předmětů: Mechatronické systémy, Konstrukce robotů a manipulátorů, Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Akademický pracovník pro Ústav automatizace a řídicí techniky pro výuku předmětů:
 • Mechatronické systémy
 • Konstrukce robotů a manipulátorů
 • Programování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorů
Předpokládají se dovednosti a znalosti v oblasti mechatronických a robotických systémů, automatizace a výpočetní techniky.
Požadavky:
 • VŠ vzdělání v oboru bezpečnostních technologií nebo v příbuzném oboru,
 • akademicko-vědecký titul (Ph.D., CSc.) nebo zahájené Ph.D. studium,
 • publikační činnost v oboru,
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci,
 • zájem o vzdělávání a profesní růst,
 • komunikativnost a schopnost týmové práce,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • morální a občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-pro-uart-fai/