Akademický pracovník v technickém oboru – absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (v oborech relevantních pro Procesní inženýrství a Výrobní inženýrství)

Akademický pracovník v technickém oboru
Požadavky:
  • absolvent doktorského studia či doktorand se státní doktorskou zkouškou a před odevzdáním disertační práce (v oborech relevantních pro Procesní inženýrství a Výrobní inženýrství)
  • publikační činnost v časopisech evidovaných v databázích SCOPUS či Web of Sci
  • schopnost samostatné tvůrčí práce a současně schopnost aktivně se zapojit do práce v badatelském týmu
  • aktivní znalost anglického jazyka
Kompletní inzerát k dispozici na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicti-pracovnici-pro-uvi-ft/